Cacao ceremónia & Ecstatic dance

Čo je to Ecstatic dance?

Je to tanec, ktorý nenasleduje žiadne kroky ani variácie. Človek sa oddá rytmu a uvoľní svoje telo, aby vnímal a cítil vnútorné prepojenie. Je to vhodné na prebudenie zmyslov a otvoreniu sa vlastnej podstate.

V skutočnosti je to posvätný obrad podpory a jasného zámeru v danom stretnutí. Pomôže to posunúť a prehĺbiť daný zámer alebo dokonať, ukončiť a prepustiť staré energie, ktoré nám už doslúžili.

 

Cacao Ceremónia

 

Cacao vo svojej ceremoniálnej kvalite je čistým zdrojom vitamínov, antioxidantov, minerálov a iných prospešných látok, ktoré pomáhajú uzdraviť telo. Cacao pomáha skrze látku theobromín otvoriť viac srdce a prirodzené napojenie na nás samých.

Ceremónia prebieha v kruhu spoločným naladením, spevom, tancom a meditáciou. Samotné stretnutie sa môže meniť podľa potreby a naladenia skupiny.

Cacao je mojou chutnou vášňou od malička, ale jeho podstatu a spomienku na dávnu minulosť som uzrel relatívne nedávno. Je to skvelý nástroj a pomôcka pri pozdvihnutí a podpore každodenného života.

Uvoľnenie pri vzájomnom speve, tanci a hraní na hudobných nástrojoch pomáha účastníkom priniesť podstatu zámeru a posunúť ich viac k sebe a prirodzenému bytiu.

Objednávkový formulár

Návrat hore