Učím sa Učím sa byť pravdivým. Pred sebou. Dcérou. Partnerkou. Rodičmi. Priateľmi. Na seminároch. Vždy. Učím sa byť vytrvalý. V strese. V náhlení. V rýchlosti. V ponáhľaní. V nedočkavosti. Vždy. …

Read More »